Tuesday, July 17, 2012

Isu Cadangan untuk Membenarkan Murid Membawa dan Mengguna Perkakasan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

CLICK UNTUK KE LINK SEBENAR
Sistem pendidikan negara akan terus menyinar dengan aplikasi ICT yang menjurus kepada penggunaan peralatan ICT di sekolah. Dengan kewujudan program pembestarian sekolah, 1Bestari.Net dan pelbagai aspek berkaitan dengan aplikasi ICT di sekolah boleh dipertingkatkan melalui perpaduan dalam pelaksanaan program berkaitan ICT. Semoga ada kajian ilmiah penuh untuk isu ini seperti yang berkaitan dengan pendirian saya. Warga MeCOM menyokong dasar pembudayaan IT dan ICT dalam kalangan pelajar sekiranya diurus tadbir dengan cara dan acuan Malaysia.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...