Sunday, July 22, 2012

Menganalisis Graf Taburan Normal untuk Data Kuantitatif


Bagaimana Menganalisis Data Kuantitatif
  
Penulis ingin berkongsi bagaimana kita nak lihat sama ada hipotesis kajian mempunyai perbezaan yang signifikan atau tidak, adakah ia menunjukkan sebarang korelasi atau hubungan. Di sini, penulis ingin menyatakan dalam gaya bahasa yang bersahaja agar para pengkaji atau bakal pengkaji di luar sana mudah untuk memahami apa yang ingin penulis sampaikan dalam topik ini. Penulis menyarankan agar para pengkaji berupaya membuat interpretasi dalam jadual output SPSS berdasarkan table dan result findings untuk memahami nilai. Kita haruslah melihat pada nilai minnya dan susulan daripada itu kita akan mengetahui bahawa hipotesis kita adalah signifikan atau tidak. Dalam topik ini, kita akan belajar bagaimana untuk menganalisis graf taburan normal terlebih dahulu. 

Adalah penting untuk para pengkaji untuk menginterpretasi data. Min adalah lebih kepada most useful one compare to median and mode. Standard deviation (sisihan piawai) pula brapa jarak antara sesuatu skor dengan min. Daripada graf, steep adalah memuncak , manakala flat pula adalah landai. Para pengkaji disarankan agar membaca jadual (table), berikan SD-nya (standard deviation), dan apa maklumat yang boleh kita dapat dari SD, samada memuncak atau landai. Jikalau taburan memuncak, SD is more, kalau taburan flat, SD taburan adalah less.

Berikut adalah taburan data secara normal.

 Ini adalah contoh graf taburan normal. Paksi tengah tu adalah mewakili min, mod dan juga median. Terdapat dua contoh graf; A dan B. Kita dapati A paling dekat dengan garis min, oleh itu, SD utk A adalah lebih kecil dari SD untuk B


 
Standard Deviation (SD)

1.Berdasarkan rajah di atas, contoh : jika min ialah 20, SD ialah 5, 1SD = 5. Jarak dari min ialah 5, so dari graf, 20+5 =25, +1SD = 25, -1SD=15 (20-5=15)…dan seterusnya. Diberi 68% pelajar dalam lingkungan 15-25 marks

2. +2SD = 20+5+5 =30 jauh dr min, -2SD=20-(5+5)=10 jauh dari min.diberi 95% pelajar dalam lingkungan 10 – 30 marks

3. +3SD = 20+5+5+5=35 jauh dari min. -3SD=20-(5+5+5)= 5 jauh dari min. diberi 99% pelajar berada dlm lingkungan 5-35 marks

4. we know that 95% - 68% = 27%, 27%/2 = 13.5%

5.  99% - [ (27%)+(68%) ] = 4%, 4%/2 = 2%.

Di harap penerangan di atas membuatkan para pengkaji di luar sana lebih jelas akan interpretasi graf taburan normal ini. 

Jika ada salah dan silap dalam penerangan yang tidak seberapa ini, boleh la komen untuk memperbaiki dan menambah ilmu pengetahuan penulis. Like they said, sharing is caring :)Tuesday, July 17, 2012

Isu Cadangan untuk Membenarkan Murid Membawa dan Mengguna Perkakasan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

CLICK UNTUK KE LINK SEBENAR
Sistem pendidikan negara akan terus menyinar dengan aplikasi ICT yang menjurus kepada penggunaan peralatan ICT di sekolah. Dengan kewujudan program pembestarian sekolah, 1Bestari.Net dan pelbagai aspek berkaitan dengan aplikasi ICT di sekolah boleh dipertingkatkan melalui perpaduan dalam pelaksanaan program berkaitan ICT. Semoga ada kajian ilmiah penuh untuk isu ini seperti yang berkaitan dengan pendirian saya. Warga MeCOM menyokong dasar pembudayaan IT dan ICT dalam kalangan pelajar sekiranya diurus tadbir dengan cara dan acuan Malaysia.

Wednesday, July 11, 2012

Ceramah dan Bengkel 2012


Kadangkala, dengan gambar... ia memberi seribu makna
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...