Wednesday, June 20, 2012

Ceramah Etika dan Keselamatan Penggunaan Laman 2.0 serta Bengkel Atas Talian 2012

Persediaan terakhir untuk semester terakhir kami dapat dilaksanakan walaupun semua dikekang dengan kesibukan dan kekangan-kekangan tugasa lain yang tidak dapat dielakkan. Walau bagaimanapun, diharap program yang bermanfaat khususnya untuk golongan murid-murid sekolah rendah ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya nanti. Ini adalah sebagai tanggungjawab kepada kami untuk membawa golongan murid-murid sekolah rendah yang semuanya adalah golongan "Digital Native" yang mempunyai pendedahan terhadap penggunaan ICT.

Walaupun program ini tertangguh disebabkan beberapa masalah, kami berharap ianya akan berjalan lancar pada hari yang telah ditetapkan. Umumnya, program ini bertujuan untuk melaksanakan tugasan dan peserta yang terdiri daripada calon UPSR akan didedahkan dengan:

2.1 Etika penggunaan laman sosial 2.0.
2.2 Aspek-aspek terkini dalam pendidikan yang berasaskan komputer.
2.3 Keselamatan menggunakan kemudahan ICT khususnya keselamatan atas talian (penggunaan internet).
2.4 Pembangunan sistem maklumat atau mana-mana perisian seperti ujian sistem secara praktikal yang digunakan dalam bidang pendidikan.
2.5 Pembelajaran atas talian yang memenuhi garis panduan Kementerian Pelajaran Malaysia.
2.6 Teknik-teknik belajar dalam kalangan calon UPSR untuk matapelajaran matematik.
2.7 Teknik menjawab soalan Matematik UPSR.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...