Wednesday, November 30, 2011

Literasi Maklumat Part 2

Dalam bahagian 1, Literasi Maklumat dijelasakan menggunakan pengertian perkataan. Pada bahagian ini, video ringkas menjelaskan tentang pengertian literasi maklumat ini amat baik dan digabungkan dengan 6 aspek penting dalam proses mendapatkan maklumat melalui model "The Big Six Information Skill". Diharap dalam bahagian seterusnya, perbincangan tentang literasi maklumat yang ringkas akan dapat dibuat...terima kasih.Nota Tomato:
1. Sumber Video
2. Literasi maklumat penting untuk melahirkan generasi Digital Natif yang mempunyai jati diri yang kukuh

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...